Wybory do Samorządu Uczniowskiego

21. września 2017 r. uczniowie naszej szkoły wybrali
nowy Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2017/2018.
Wybory zostały poprzedzone kampanią, podczas której
kandydaci prezentowali swoje programy. Z plakatów wyborczych umieszczonych na gazetce można było się dowiedzieć, jakie działania planują  i co zamierzają zorganizoawać w szkole dla swoich kolegów. Do Samorządu kandydowało siedmioro uczniów: Olivia Filipczyk, Patrycja Churas, Roksana Michalik, Maria Kamińska, Wojciech Kita, Ksawery Michalik i Jakub Pytel.  Najwięcej głosów otrzymała Olivia Filipczyk, która została przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. W pracy pomogą jej Roksana Michalik i Wojciech Kita.