Warsztaty etnograficzne

27.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w warsztatach etnograficznych  organizowanych na terenie naszej placówki przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lubszeckiej. 

Organizatorzy przygotowali dla uczestników warsztatów szereg atrakcji, mających na celu rozwijanie  wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tematyką regionalną. Była okazja do śpiewania ludowych piosenek i do  wysłuchania wierszyków recytowanych po śląsku. Każde dziecko mogło też sprawdzić, w jakim stopniu zna gwarę śląską, rozwiązując krótki quiz. Na spotkaniu tym odbyła się również pogadanka na temat etnografii przygotowana przez młodzież z Lubszy. Kulminacyjnym punktem warsztatów był konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Józefa Lompy. Po napisaniu konkursu nastąpiło zwiedzanie przyszkolnego Regionalnego Muzeum im. J. Lompy. Nie lada atrakcją były dla dzieci warsztaty kulinarne, które polegały na przygotowaniu śląskich klusek. I z tym zadaniem uczestnicy warsztatów poradzili sobie bardzo dobrze. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.