Nasz uczeń zdobył drugie miejsce w Wojewódzkim Konkursie “Ratowanie Zabytków Naszej Małej Ojczyzny”

Paweł Płaszczymąka zdobył drugie miejsce w VI edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci i młodzieży. Jego prezentacja multimedialna, prezentująca “Organistówkę w Lubszy”, czyli starą szkołę została doceniona przez jury konkursu, na który wpłynęło 300 prac w różnych kategoriach i technikach wykonania.Celem konkursu, organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 w Gliwicach jest miedzy innymi promocja ratowania dziedzictwa kulturowego i zabytków architektonicznych Śląska, bliższe poznanie własnego otoczenia, zainteresowanie zasobami “małej ojczyzny” i inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych. W naszej gminie znajdują się także zabytkowe budowle, które warto ocalić od zapomnienia i przywrócić im dawną świetność. Jedną z nich jest zabytkowy budynek tzw. starej szkoły, czyli “Organistówki w Lubszy”, w której kiedyś mieszkał i uczył Józef Lompa przez 30 lat. Uczniowie z naszej szkoły obrali sobie ten zabytek jako temat prac konkursowych. Był to rysunek w wykonaniu Agnieszki Kot z klasy II oraz prezentacje multimedialne wykonane przez Marię Kamińską z klasy IV,  Oliwię Filipczyk i Patrycję Churas z klasy VI, a także przez Pawła Płaszczymąkę z klasy VI, który zdobył drugie miejsce w kategorii prezentacje multimedialne.

Oprócz nagród książkowych przewidziana była również nagroda specjalna – wycieczka z przewodnikiem do trzech zabytkowych kościołów w diecezji gliwickiej.

Prezentacja multimedialna “Organistówka w Lubszy”

Partnerami szkoły organizującej konkurs byli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

Departamentu Ochrony Zabytków w Warszawie
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Kuria Diecezjalna w Gliwicach
Urząd Miasta w Gliwicach
Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II w Gliwicach
Fundacja “Silesia Pro Europa”
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach
Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach
Parafia p.w. św. Jadwigi w Gliwicach-Brzezince
Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich Górach
Stowarzyszenie „Zgoda i Przyszłość”