Żywa lekcja przyroda

Żywa lekcja przyrody. Żaba jest bohaterką wielu opowiadań, wierszy i piosenek. Ale tym razem wraz z innymi płazami była bohaterką lekcji przyrody na żywo.Uczniowie mogli poznać zwyczaje, sposoby odżywiania,rozmnażania i środowisko życia tych kręgowców. Uczniowie dowiedzieli się, że zmiennocieplne płazy dzielimy na ogoniaste i bezogonowe. Prowadzący zaprezentował okazy tych zwierząt: salamandrę plamistą, kumaka, rzekotkę japońską. Okazy te pochodzą z różnych stron świata. Podczas tej lekcji uczniowie mogli usłyszeć dźwięki wydawane przez żaby i kumaki.