Mistrzowie ortografii

20170201_080451Na początku lutego 2017 r. uczniowie naszej szkoły zmagali się z tekstami zawierającymi trudności ortograficzne związane z oszczędzaniem. Uczniowie kl. III, pracując w grupach na zajęciach bibliotecznych, uzupełniali teksty wierszyków, zaś uczniowie kl. V i VI indywidualnie pracowali na tytuł ” Mistrza ortografii”, biorąc udział w dyktandzie SKO.Zadaniem uczniów było bezbłędne napisanie ze słuchu tekstu dyktowanego przez nauczyciela. Tematem dyktanda była historię lekkomyślnego i rozrzutnego wróbla, który poznał korzyści płynące z oszczędzania.

Mistrzami ortografii okazali się: Olivia Filipczyk, Magdalena Kandzia i Denis Baron.