Podsumowanie programu JuniorSport

JSW grudniu 2016 roku zakończyły się zajęcia sportowe realizowane w ramach programu JuniorSport.

Program był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego, a operatorem zadania w województwie śląskim była Śląska Federacja Sportu. W ramach projektu 3 razy w tygodniu odbywały się zajęcia sportowe po 90 minut  dla grupy uczniów z kl. IV-VI, prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego. Uczniowie podczas zajęć mogli uczyć się i doskonalić swoje umiejętności z gier zespołowych, gimnastyki, tenisa stołowego i ziemnego, lekkoatletyki czy różnych innych gier i zabaw ruchowych,  a także uczestniczyć i przygotowywać się do zawodów sportowych. Dzięki sprzętowi sportowemu otrzymanemu z projektu, zajęcia stały się atrakcyjniejsze dla uczniów, a także poszerzyło się zaplecze sportowe szkoły.