Historia i funkcje pieniądza

dsc00221W październiku 2016 r. w klasie VI odbyła się lekcja prezentująca historię powstania pieniądza.

Na początku zajęć uczniowie zobaczyli prezentację pt. “Formy i funkcje pieniądza”, z której dowiedzieli się kiedy pojawiły się i jakie były pierwsze formy pieniądza oraz poznali jego funkcje. W dalszej części zajęć uczniowie rozmawiali na temat sposobów oszczędzania.