Dzień Edukacji Narodowej

p1010839” Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą nauczać”.  To motto Marka Twaina przyświecało tegorocznej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W naszej szkole to święto obchodzone było 11. października 2016 r. W tym dniu wszyscy uczniowie dziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom za dar nauki i cierpliwość. Na uroczystość zostali zaproszeni także emerytowani nauczyciele i pracownicy, którzy zostali szczególnie ciepło  przywitani przez uczniów klasy VI. Podczas akademii  swoje programy artystyczne prezentowały kolejno dzieci z poszczególnych klas. Były piękne piosenki i wzruszające wiersze, szczere  życzenia i zabawne scenki. Uczennice klasy VI wcieliły się w role nauczycielek oraz przedstawiły w zabawnym skeczu  proces powstawania ucznia. Te prezentacje przygotowane przez dzieci zwróciły uwagę na fakt, że szkołę tworzą nauczyciele oraz uczniowie i bardzo ważne w procesie nauczania są ich wzajemne relacje.