Pasowanie na ucznia klasy I

pasowanie-4,,Do krainy wiedzy drzwi Wam otwieramy” – uroczysta ceremonia pasowania na ucznia klasy I”. 

W dniu 7 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. J. Lompy odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. Na uroczystość zostali zaproszeni nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów. 

         Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem uczniów klasy VI, którzy powitali wszystkich zebranych i podkreślili, że pierwszoklasiści po akcie ślubowania zostaną już oficjalnie przyjęci do społeczności Szkoły Podstawowej w Lubszy.

        Podczas akademii uczniowie klasy I zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole podstawowej. Pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki.

       Po programie artystycznym Pani Dyrektor uroczyście pasowała uczniów wspaniałym ołówkiem, którzy ślubowali „(…) być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.(…)”. Na zakończenie wychowawczyni wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy pasowania na ucznia.