Rozpoczęcie roku szkolnego w przedszkolu

1 września 2016 r. o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego . Po akademii wychowawczynie grup przedszkolnych przekażą informacje dotyczące organizacji pracy grup w roku szkolnym 2016/2017 .

Zajęcia według planu każdej z grup rozpoczną się 2. września 2016 r.