Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

P1010798” Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek…”
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
w dniu 24 czerwca 2016 r. uczniowie podziękowali swoim nauczycielom za trud nauki i wychowania, a co najważniejsze otrzymali nagrody za  całoroczną pracę w postaci świadectw.Tym najpilniejszym i najbardziej pracowitym pani dyrektor wręczyła świadectwa
z wyróżnieniem. Uczniowie z najwyższą średnią ocen w danej klasie otrzymali ponadto
czeki gratulacyjne o wartości 200 złotych. Nie zabrakło także podziękowań dla rodziców
za ich zaangażowanie w działania na rzecz szkoły. W dniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów szkolnych i wręczenie nagród, 21 czerwca zaś miało miejsce pożegnalne spotkanie uczniów klasy szóstej
z nauczycielami i rodzicami. Wśród zaproszonych gości byli także Burmistrz Woźnik Alojzy Cichowski, Pani Dyrektor ZEASu – Zofia Cichowska
oraz Ksiądz Proboszcz Lucjan Kolorz.