Moja mała ojczyzna oczami dziecka – “Pasje mieszkańców Lubszy”

moja mała ojczyzna 2Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w powiatowym konkursie z serii “Moja mała ojczyzna”, organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Koszęcinie   i zajęli drugie miejsce.

Tym razem nasza prezentacja nosiła tytuł „Pasje mieszkańców Lubszy” i przybliżała dwa ciekawe zawody: piekarza i artysty. Najmłodsi uczniowie, czyli przedszkolaki zapoznali się z pracą w piekarni braci Majchrzyk, a starsi uczniowie brali udział w ciekawych warsztatach prowadzonych przez artystkę Annę Osadnik, która ma swoją pracownię w Lubszy. Podsumowaniem tych aktywności, a zarazem sukcesem jest prezentacja, która zdobyła drugie miejsce oraz większa wiedza i znajomość lokalnej społeczności. Zarówno właściciele piekarni, jak i pani Anna Osadnik bardzo chętnie angażują się w różnorodną pomoc dla naszej szkoły oraz współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Lubszeckiej, które także działa dla naszych dzieciaków.Cieszymy się, że mamy takich wspaniałych mieszkańców, którzy angażują się w życie lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że jest to także dobra lekcja dla naszych uczniów.