Zabawy ortograficzne z SKO

 

P101061226. stycznia uczniowie klasy czwartej na lekcji języka polskiego utrwalali zasady ortograficzne tworząc słowniczek trudnych wyrazów związanych z oszczędzaniem. Dzieci zapisywały na tablicy wyrazy z trudnością ortograficzną, szukały sposobów na zapamiętanie ich pisowni oraz układały hasła i wierszyki wykorzystując zgromadzone słownictwo.