Lekcja o ekonomii

IMG_011123. października 2015 r. uczniowie klasy 6. na zajęciach
z wychowawcą poznawali podstawowe pojęcia
z dziedziny ekonomii. Na lekcji wykorzystane zostały
materiały dostępne na stronie talentowiska.
Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat pracy banku, praw rynku, rachunków oszczędnościowych, pieniądza i walut.