Symboliczne odsłonięcie odnowionego pomnika nagrobnego poległego powstańca

3 maja 2022 roku delegacja uczniów w poczcie sztandarowym brała udział w 101. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego w uroczystej mszy w Kościele Św. Jakuba Apostoła Starszego w Lubszy za strażaków z okazji Uroczystości św. Floriana oraz za poległych Powstańców.

Tego dnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Po mszy nastąpiło odsłonięcie odnowionego pomnika nagrobnego z dodaną inskrypcją wskazującą imię poległego (dotąd bezimiennego) powstańca – Andrzeja Kott (zm. 11.06.1921) oraz złożenie wiązanek i zniczy na pozostałych mogiłach powstańczych.

Więcej informacji na stronie Gminy Woźniki => https://wozniki.pl/aktualnosci/pamieci-powstanca.html