UCZYMY SIĘ ZDROWO ŻYĆ W EUROPIE

Uczymy się zdrowo żyć w Europie

Głównym celem naszego projektu było zbadanie jak można poprawić nasz stylu życia. Wymieniliśmy się doświadczeniami z krajami partnerskimi na temat różnych zajęć związanych z tematem projektu, a także wiadomościami o naszych kulturach i regionach, w których mieszkamy. Uczniowie współpracowali ze sobą i dzielili się pomysłami jak osiągnąć założone cele. Dążyliśmy do pełnej aktywizacji dzieci w czasie realizacji zadań projektu. Istotne było rozwijanie znajomości pojęcia „zdrowy styl życia” oraz wymiana innowacyjnymi, odkrywczymi i skutecznymi sposobami prowadzenia zdrowego stylu życia. Przyjrzeliśmy się zajęciom pozalekcyjnym, mającymi znaczący wpływ na poprawę zdrowego stylu życia. Technologia komputerowa była głównym kanałem komunikacyjnym w naszym projekcie. Produktami końcowymi są : – wspólna strona internetowa www.comenius.cba.pl, na której znajdują się informacje o wszystkich aktywnościach związanych z projektem, – książka kucharska z przepisami na zdrowe posiłki zatytułowana “The rainbow of recipes” (“Tecza przepisów”), – DVD zawierające prezentacje w programie „PowerPoint” przedstawiające realizację zadań związanych z projektem z każdej szkoły. Mieszczą się na niej przepisy z książki kucharskiej, gry dziecięce, plakaty i inne aktywności. – broszura z popularnymi grami dzięcięcymi zatytułowana “The rainbow of games” (“Tęcza gier”) – plakaty promujące zdrowy styl życia

CREATIVE LIFELONG LEARNING FOR HEALTHY LIVING IN EUROPE

Our specific objective is to look at how we can improve our lifestyles. We will share experiences within the partner countries about our different activities, cultures and localities.

The children will cooperate and exchange ideas to achieve these aims and they will be encouraged to have ownership of the project. We will be developing an understanding of what a Healthy Lifestyle is and identifying good practices in each of the countries. We will explore outdoor activities in each country, which enhance a Healthy Lifestyle. The use of I.C.T. will be a key communication tool in the project. Our end products will be:- • a joint project website, to facilitate working for all partner schools • a recipe book with recipes for Healthy Eating called “Healthy Eating in Europe”. • a D.V.D. including power point presentations from each school depicting activities around the project. • a guide from each school to show the variety of activities, within their locality, which can promote a Healthy Lifestyle.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *