O nas

Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Lubszy jest szkołą publiczną .
Organem prowadzącym jest Gmina Woźniki.

SP Lubsza

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.
Szkoła w obecnym budynku prowadzi zajęcia od roku 1937.